F11 Functie Installeren Script bestanden en schedulers

Categories: IT, Scripting

Een functie om een script gepland te starten vanuit de task scheduler in Windows.

######################################################################################
# F11 Functie Installeren Script bestanden en schedulers
######################################################################################
Function InstallScheduler
(
  [string]$customer
) {
  $sch_Trigger1 = New-ScheduledTaskTrigger -At 19:45 -Daily # Specify the trigger settings
  $sch_Trigger2 = New-ScheduledTaskTrigger -At 20:00 -Daily # Specify the trigger settings

  $sch_User = "NT AUTHORITY\SYSTEM" # Specify the account to run the script
  $sch_Action1 = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -Argument "'$PSSCRIPTroot\SCRIPT.ps1 -parameters" # update script environment

  if ($customer) {
    $sch_Action2 = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -Argument "$PSSCRIPTroot\SCRIPT.ps1 -parameters $customer" -WorkingDirectory $PSSCRIPTroot # Run 
  }
  else {
    $sch_Action2 = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -Argument "$PSSCRIPTroot\SCRIPT.ps1" -WorkingDirectory $PSSCRIPTroot # Run
  }
  Unregister-ScheduledTask -TaskName "DataGather Update" -Confirm:$False
  Unregister-ScheduledTask -TaskName "DataGather" -Confirm:$False

  Register-ScheduledTask -TaskName "DataGather Update" -Trigger $sch_Trigger1 -User $sch_User -Action $sch_Action1 -RunLevel Highest -Force 
  Register-ScheduledTask -TaskName "DataGather" -Trigger $sch_Trigger2 -User $sch_User -Action $sch_Action2 -RunLevel Highest -Force 
}
«
»